maandag 18 juli 2011

JAA ICAO EASA RPL PPL LAPL SEP MTOW ICAO

Pffff.... al die afkortingen!

De Europese wetgeving op het gebied van veiligheid van het vliegverkeer (waaronder de eisen voor de diverse brevetsoorten vallen) staat op het punt om te veranderen. Tot nu toe was de JAA (Joint Aviation Authority) de maatstaf, maar binnen het kader van vrij handelsverkeer binnen de Europese Gemeenschap is op dat niveau besloten alle wetgeveing binnen de EG te harmoniseren (gelijk te trekken). Daartoe is een nieuwe organisatie in het leven geroepen, genaamd EASA (European Aviation Safety Authority) welke tot taak heeft gekregen aan de EG inhoudelijk advies uit te brengen met betrekking tot civile luchtvaart wetgeving. Uiteraard is daarbij het uigangspunt de JAA regelgeving, maar hier en daar aangepast aan de huidige omstandigheden en/of wensen van specifieke lidstaten.
Wat heeft dat nu voor een gevolgen voor mijn vliegavonturen?

Allerbelangrijkst is dat EASA een nieuwe brevetstructuur zal invoeren.
Het huidige RPL (Recreational Pilot's License) komt te vervallen, want dat is een Nederlandse aangelegenheid. Dat brevet geeft in principe alleen het recht om in Nederland te vliegen.
Het PPL (Private Pilot's License) blijft als PPL bestaan, maar heet dan EASA PPL in plaats van JAA PPL. Het PPL dient feitelijk als basis voor een vervolg, in het algemeen commercieel. Je hebt een PPL nodig om bijvoorbeeld voor een IR (Instrument Rating), en/of een FI (Flight Instructor) rating door te "studeren", of een commercieel traject (voor een CPL; Commercial Pilot's License) in te slaan.
Naast het PPL zal EASA een LAPL (Light Aircraft Pilot's License) invoeren. Dat brevet is dan beperkt tot SEP (Single Engine Piston) vliegtuigen tot een MTOW (Maximum Take Off Weight) van 2000 kg (ruim boven bijvoorbeeld de ongeveer 1100kg MTOW van de C172; zelfs meer dan de 3400lbs (1530kg) van een SR-22). Tevens mogen zich naast de piloot in kwestie maximaal 3 passagiers in het vliegtuig bevinden. Omdat het LAPL een EASA brevet betreft, is het automatisch binnen de gehele EG geaccepteerd. Nadeel is dat een IR of CPL geen optie is. Daarvoor is echt eerst een upgrade naar PPL nodig. Het is op dit moment nog onduidelijk wat daarvoor nodig is.
De EASA brevetten zijn straks binnen de EG algemeen geaccepteerd, maar het is nog onduidelijk wat de status buiten de EG zal worden. Het EASA PPL is gebaseerd op  de eisen voor een JAA PPL en zal dus waarschijnlijk door alle ICAO landen als zodanig zonder al te veel problemen geaccepteerd worden. Maar hoe landen als de USA, Zuid Afrika, of Australië met het LAPL zullen omgaan is nog niet duidelijk. In de USA is ook een dergelijke constructie opgezet, dus de algemene verwachting is dat de twee wederzijds geaccepteerd zullen worden.

Ik sta op dit moment voor de keuze om voor een RPL of JAA-PPL te gaan. Voor een RPL is minimaal 30 uur (netto vliegtijd) onderricht vereist; voor een PPL is dat 45 uur. Dat maakt een PPL duurder, maar daarvoor krijg je dan ook een internationaal brevet. Als straks een RPL automatisch overgaat in een EASA LAPL, wat de algemene verwachting is, dan vervalt dat argument goeddeels voor een PPL opleiding. Wat dan als argument overblijft is de mogelijkheid van een doorstroomtraject (IR, FI, CPL), gegarandeerde gelijkstelling aan een EASA PPL, wereldwijde erkenning, "onbeperkt" MTOW en aantal passagiers (An-2: 5500kg / 9 pax behoort dan - niet commercieel - tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld).
Omdat ik voorlopig toch nog even aan het sparen ben en de EASA wetgeving op Europees niveau al in 2012 (gepland) wordt ingevoerd met een drie-jarige overgangstermijn voor alle lidstaten, zal tegen de tijd dat ik daadwerkelijk ga beginnen met de opleiding wel meer duidelijk zijn omtrent de RPL - LAPL gelijkstelling. Als een extra examen of vliegtijd nodig is om van het nationale RPL naar het Europese LAPL over te stappen, dan is het verschil met nu voor een PPL gaan niet groot meer.

Ik ga vooralsnog uit van een PPL opleiding en als die dan goedkoper uit kan vallen door tòch een RPL opleiding te gaan doen, des te beter!