vrijdag 25 mei 2012

Coörperatie Vuelo U.A. opgericht

Gisteren, 24 mei, heeft het bestuur samen met en notaris een handtekening gezet onder de statuten en daarmee is officieel de coöperatie Vuelo U.A. opgericht.
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel vindt dan vandaag plaats.

Hiermee is de eerste belangrijke stap gezet in het proces dat uiteindelijk tot de aanschaf en exploitatie van het vliegtuig moet gaan leiden.
De volgende belangrijke stap is dat de belastingdienst de coöperatie BTW plichtig verklaart, wat inhoudt dat de BTW over de aanschafwaarde niet afgedragen hoeft te worden. Dat scheelt 21% in de aanschafprijs, dus dat is wèl een essentiële voorwaarde voor het doorgaan ...
Verder moeten de laatste participanten nog overgehaald worden om daadwerkelijk geld over te maken, alvorens tot daadwerkelijke aanschaf kan worden overgegaan.

In de laatste ledenvergadering, zoals vanaf nu de algemene samenkomst zal gaan heten, heeft het bestuur zich voorgesteld:
Patrick Tediek (voorzitter)
Ernesto Lopez Vega (penningmeester)
Piet de Hondt (Secretaris)
en is de naam Vuelo vastgelegd. Die naam is uiteraard geïnspireerd door de Spaanse achtergrond van onze penningmeester ;) Het is een coöperatie U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat daarmee het grootste risico dat een participant kan lopen de initiële inleg is. Alle overige risico's moeten dan door verzekeringen afgedekt worden. Bij een eventueel faillissement van de coöperatie zullen eerst alle schuldeisers betaald worden. Bij een eventuele restschuld na een boedelverkoop en schuldaflossing zullen dan de participanten gevrijwaard zijn van verdere verplichtingen. Blijft er dan nog wèl geld over, dan wordt dat evenredig over de participanten verdeeld. Dat gaat allemaal natuurlijk niet gebeuren, maar het geeft wèl een veilig gevoel.
Tijdens die vergadering is alles nog eens besproken wat ik hiervoor al genoemd heb met betrekking tot het vliegtuig zelf en de uitrusting ervan. Ook is er wat dieper ingegaan op de overeenkomst met KLM Aeroclub. Daarin is geregeld hoe de operationele taken en verantwoordelijkheden (en daarmee de geldstroom) verdeeld gaat worden. Het komt er in de praktijk op neer dat KLM Aeroclub de stalling, algemene voorzieningen, het boekingssysteem et cetera beheert en dat de coöperatie het onderhoud en de verzekeringen beheert. De brandstof wordt door KLM Aeroclub gefactureerd aan de coöperatie, welke weer de droge uurprijs factureert aan KLM Aeroclub.
Gelukkig gebeurt dat voor de gebruiker (participant of niet-participerend KLM Aeroclub lid) achter de schermen en rekent hij of zij de "natte" uurprijs direct met KLM Aeroclub af. Dat heeft als bijkomend voordeel dat ook de rekening-courant faciliteiten die KLM Aeroclub nu al voor haar leden ingericht heeft gebruikt kan worden en dat de participant alleen tegen een lager uurtarief vliegt dan andere KLM Aeroclub leden.


Over het instrumentarium is nog een nieuwe ontwikkeling te melden: naast dat de stand-by hoogte- en snelheidsmeter standaard meegeleverd blijken te worden, is de firma Garrecht ook bezig om een FLARM unit gecertificeerd te krijgen die het omringende verkeer (met ADSB compatibele transponder of FLARM unit) direct op de MFD van de G500 afbeeldt. Dat betekent zoveel als: op het rechter computerscherm van het instrumentenpaneel staat een kaart afgebeeld (normaal gesproken) met de eigen positie daarop aangeduid. Dat Garrecht instrument beeldt op diezelfde kaart het omringende verkeer af, wat de veiligheid, met name in de omgeving van (zweef-)vliegvelden aanmerkelijk vergroot. Zodra dat gecertificeerd is, zal de coöperatie voorstellen dat instrument aan te schaffen en dus nu nog niet het stand-alone instrument mee bestellen.
Naast het BTW plichtig stellen van de coöperatie door de Belastingdienst, is de betaling van de toegezegde participaties een andere showstopper die de komende periode tot een spannende maakt. In de vergadering is afgesproken dat als deadline 1 juni gesteld wordt. Als op dat moment nog niet alle betalingen binnen zijn, wordt een ledenvergadering afgeroepen met als onderwerp de liquidatie van de coöperatie...
Nu maar hopen dat het niet zover komt!

Overigens: de datum van 1 juni is ook meteen de einddatum voor het inschrijven van nieuwe participaties. Dus als je nog twijfelt om mee te doen: er is nog een klein tijdsraam waarin het mogelijk is om mee te doen ...