donderdag 14 november 2013

"Two down, Five to go"

Mijn eerste twee theorie examens voor mijn PPL brevet zitten er op. Als ik de voorlopige antwoorden mag geloven, ben ik voor allebei geslaagd! :D Nog maar vijf te gaan...

Helemaal op van de zenuwen kwam ik mooi op tijd aan bij het CBR in Utrecht. Deze keer was ik zelfs niet eens de eerste; er waren er twee van mijn theorieklas al eerder gekomen. Uiteindelijk waren we allemaal gewoon netjes op tijd. Vijf minuten voor de geplande aanvang begon het toch wat te kriebelen ... was deze kantine wel de wachtruimte waar we plaats moesten nemen totdat we omgeroepen zouden worden? Toch maar even verder kijken en ja hoor: op de eerste verdieping stonden nog wat stoelen in de gang bij een bordje 'stilte! theorie-examens". Daar dus maar verder gewacht en dat bleek juist te zijn.

PPL theorie examens zijn vergelijkbaar met auto theorie-examens in die zin dat ze beide door het CBR afgenomen worden, beide multiple choice examens zijn en beide enorm veel energie kosten, op de een af andere manier. Afhankelijk van het vak krijg je een veelvoud van 4 aan vragen voorgeschoteld, waarvan je de antwoorden op een formulier moet aankruisen en dan moeten aan het eind minimaal 75% van de antwoorden juist zijn.
Ik deed deze keer examen in de vakken "Performance and Planning" (PP) en "Aircraft General Knowledge / Principles of Flight" (AGK/PoF). Die laatste is een samenvoeging van twee vakken (vroeger twee aparte examens) over "wat is nou eigenlijk een vliegtuig" en "hoe komt het nou dat zo'n ding vliegt". En als je dan eenmaal vliegt, wil je natuurlijk ook weten hoe lang je dan in de lucht kunt blijven met je voorraad brandstof en wanneer je moet beginnen met klimmen om op tijd op hoogte te zijn om die berg (toren, in NL) te overvliegen. Daar heb je dan je performance berekeningen voor. Ook bijvoorbeeld berekeningen als "hoeveel startbaan heb ik nodig, gegeven de hoogte van mijn vliegveld en de temperatuur?" Die berekening doe je het liefste vóór vertrek, vandaar "planning".
Nou is het zo, dat die jongens (en meisjes) van het CBR die de vragen verzinnen niet helemaal dom zijn, dus bij de antwoorden van met name PP ook de antwoorden staan waar je op uit komt als je de meest gemaakte fouten maakt. "Moet ik nou wel of niet compenseren voor de verandering in luchtdichtheid?", dan kom je zowel het antwoord tegen wanneer je wel compenseert, als wanneer je niet compenseert. Er is dus geen aanwijzing te vinden in de lijst met mogelijke antwoorden, tenzij je ècht een verkeerde berekening hebt toegepast. Ook zitten er vragen tussen in de geest van "welk antwoord zit het dichtste bij ..." en dat is natuurlijk helemaal vervelend voor een exacte wetenschapper als ondergetekende ;)

Meteen aan het begin van het examen brak even de paniek uit, bij mij. Vraag 1 was een ondoorzichtige, gecompliceerde rekenvraag die een berg tijd ging kosten. Of in ieder geval, zo zag -ie er uit. Eerst maar een paar vragen die je met een enkel regeltje in de rekenmachine kon oplossen. Dat werkte goed, want ik werd al snel een stuk rustiger van een paar antwoorden waarvan ik zeker wist dat ik ze goed had. Toen weer terug naar de uitgebreidere rekenvragen en dat ging toen ook steeds lekkerder. Uiteindelijk bleek vraag 1 heel eenvoudig, maar werd er met lange formules en interpoleren in tabellen gedreigd, terwijl dat helemaal niet nodig was. Eén waarde aflezen in een grafiek, alleen maar optellen en aftrekken en vervolgens goed op de eenheden letten: er werd om liters brandstof gevraagd, maar de grafiek en tabellen hadden betrekking op gewicht in lbs. Nog even omrekenen, dus (het antwoord in lbs stond uiteraard ook tussen de keuzemogelijkheden).
Vol overtuiging van mijn antwoorden kwam ik uit het examen. Ik vermoedde één vraag fout te hebben en ik had een beetje een twijfelgevoel bij nog twee, maar 14 of 15 goed van de 16, dat zou toch heel mooi geslaagd zijn ... Na afloop onder het genot van een koffie en gevulde koek nog even nagepraat met de medecursisten. De algemene stemming was er een van pfff, dat valt nog tegen, terwijl ik juist zoiets had van "ging wel lekker". Maar goed, de vragen en kladpapier mochten niet mee de examenzaal uit, dus alleen een lijstje met welk antwoord bij welke vraag mocht mee om die later op de dag naast de voorlopige antwoorden te leggen. Daaruit bleek toen dat ik "maar" 13 van de 16 goed had voor PP. Genoeg om te slagen, maar toch echt minder dan ik verwacht had toen ik de examenzaal uit liep.

AGK/PoF waren 32 vragen en dat zijn meer "weetjes". Daar ben je dus ook vrij snel doorheen, want die weet je of die weet je niet. Ik had 5 vragen waarbij ik twijfelde, dus daar had ik een vraagteken achter gezet op mijn antwoordenlijstje om mee te nemen. De rest was ik vrij zeker van dat ik ze goed had. Altijd lastig, die vragen over gyro-tollen en welke kant op die willen bewegen als je ze probeert te verdraaien. Daar zaten er twee van in, waarbij je bij één vraag echt moest beredeneren hoe dat zat, anders kwam je er niet uit. Maar goed, zelfs als ik ze alle 5 fout zou hebben, dan had ik nog een ruime marge, want dat mochten er maximaal 8 zijn, bij 32 vragen. Uiteindelijk bleek dat ik 28 vragen van de 32 goed had. Een prima resultaat, in lijn met wat ik verwachtte toen ik de zaal uit liep.
Helemaal stuk kwam ik die middag weer thuis. Man wat vraagt dat een energie, zeg! Maar wat heerlijk dat ik deze twee examens vast achter de rug heb. Natuurlijk is het nog maximaal twee weken wachten op de officiële resultaatbrief van het CBR, want dan is het pas officieel, maar voor mijn gevoel ben ik er vast vanaf.
Maar ik moet nu niet gaan achterover zitten, want de lessen gaan gewoon door! Eerst verder met Communications en Navigation. Communications (theorie; er is ook nog een praktijkexamen van, maar dat is een aanvullende cursus) bestaat vooral uit veel afkortingen, regeltjes, standaardzinnetjes; allemaal stampwerk, voor zover mijn Flight Simulator ervaring het er niet al ingestampt heeft. Navigation wordt een lastige. Een koersje uitzetten is het punt nog niet zo zeer, maar al die verschillende kaartprojecties kennen, al die afkortingen, de werkingsprincipes van de verschillende antennes, te veel om op te noemen. Nou ja, daar heb ik de komende weken tot begin februari voor...