woensdag 18 december 2013

JAR-FCL RTF / EASA ATO, en wat dat betekent voor mijn PPL brevet

Om nog maar eens wat met afkortingen te gooien, hier weer een artikeltje over de wijzigende wetgeving op het gebied van de luchtvaart en meer bijzonder op het gebied van brevettering. Ik hoop hiermee wat duidelijkheid te kunnen verschaffen voor diegenen die op dit moment een opleiding volgen of op hele korte termijn van plan zijn te beginnen (zoals ik zelf). De onduidelijkheid begon voor mij met een discussie over de licentie van de opleider en de erkenning van de opleiding onder het "oude" regime voor opleiding onder het "nieuwe" regime. Veel van die discussie is gebaseerd op persoonlijke interpretatie van de nieuwe wetgeving, dus daar zit altijd een factor van onzekerheid in. Om die onzekerheid te omzeilen heb ik de vraag gesteld aan de handhaver van die wetgeving in Nederland: IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport)


Allereerst even een paar afkortingen die ik verderop gebruik:

  • JAR-FCL (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing). De "oude" wet- en regelgeving die van toepassing is / was op brevettering
  • Part-FCL (Part Flight Crew Licensing). De "nieuwe" EASA wet- en regelgeving die van toepassing is op brevettering
  • EASA (European Aviation Safety Agency). Opgericht als adviesorgaan voor de Europese commissie voor het opstellen van Europese wetgeving op het gebied van vliegveiligheid. Tevens belast met (gedelegeerde) handhaving van die wetgeving.
  • IL&T (Inspectie Leefomgeving & Transport). De Nederlandse handhaver en "competent authority" in de zin van de Europese wetgeving.
  • RTF (Registered Training Facility). Opleidingsinstelling onder JAR-FCL, met bepaalde bevoegdheden en verantwoodelijkheden
  • ATO (Approved Training Organisation). Opleidingsinstelling die aan de EASA voorwaarden voldoet voor het geven van vliegopleidingen.
  • AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association): belangenvereniging voor vliegers in de (kleine) luchtvaart
Ik formuleer alles expres zo algemeen, omdat dit verhaal van toepassing is op alle opleiders en studenten die op dit moment een PPL opleiding geven of volgen.

OK, here we go. 
Opleiders moeten vanaf 08-04 2014 ATO zijn. Opleiders die ATO zijn, geven les volgens de EASA syllabus. Tot die tijd mogen opleiders JAR-FCL RTFs zijn en volgens de JAR-FCL syllabus opleiden. Sterker nog, de EASA syllabus, zoals die door AOPA-NL is opgesteld, ligt nog ter goedkeuring bij IL&T, alvorens die ingevoerd wordt, dus tot die tijd wordt er nog vrolijk onder JAR-FCL syllabus opgeleid.
Geen probleem, zolang als de EASA syllabus maar voor 08-04-2014 is goedgekeurd en de opleiders ATO gecertificeerd worden op basis van die syllabus.
Alle opleiding volgens JAR-FCL kan middels een soort checklist "overgedragen" worden naar Part-FCL opleiding en de opleiding kan dan onder Part-FCL gewoon voortgezet worden. 

Echter: er is een overgangsregeling afgesproken, met een einddatum 08-04-2016. Vanaf die datum wordt al de ervaring die de student opgedaan heeft onder JAR-FCL, of bij een JAR RTF, niet meer meegeteld en wordt bij het praktijkexamen alleen gekeken naar de uren en verrichtingen die onder Part FCL bij een ATO gevolgd zijn.

Theoretisch zou het dus kunnen voorkomen dat je na 08-04-2016 examen wilt doen en dat je dan niet aan de minimaal vereiste 45 uur training komt, omdat de JAR-FCL uren niet meegeteld worden. Toegegeven, je moet dan wel minder dan 45 uur in ongeveer twee jaar tijd gelest hebben, maar dat is niet helemaal ondenkbaar. Bij een streven naar 1 uur les per week, met een uitval van 50%, komen 45 uren dus overeen met 90 weken. Dat is bijna twee jaar, dus hoeft er niet veel meer tegen te zitten om over die grens heen te gaan. 

De oplossing is dan natuurlijk om de tekort-uren extra te vliegen en dat zullen er niet schrikbarend veel zijn, dus daar is wel overheen te komen. Maar als je op dit moment op het punt staat te beginnen aan je opleiding, dan kan het de moeite van het overwegen waard zijn, om dat begin uit te stellen tot na 08-04-2014 en meteen bij een ATO aan te vangen. Dat scheelt een berg administratie en denkwerk.
Voor diegenen die al begonnen zijn aan hun opleiding: geen paniek nodig tenzij je pas na 08-04-2016 examen gaat doen. Dan is het even opletten hoeveel van je opleiding bij een ATO gevolgd is.