zondag 18 december 2011

Rekentijd!

Ik ben dit blog begonnen omdat ik me destijds aan het oriënteren was op hoe en waar ik mijn vliegbrevet, "Privatre Pilot's License", PPL, zou kunnen gaan halen en ik bijna geen informatie kon vinden over hoe anderen nou tot een keuze tussen vliegscholen, al-dan-niet participeren, verenigingen, en wat er allemaal nog niet meer bij komt kijken, konden  maken,. Dat gebrek aan informatie heeft er toe geleid dat ik mijn eigen ervaringen en gedachtenspinsels wilde publiceren, ter leering ende vermaeck voor anderen die zich in een zelfde situatie bevinden. Iedere situatie is anders, dus welke keuze ik dan ook maak is puur gebaseerd op mijn eigen overtuiging, en kan voor een willekeurig ander natuurlijk heel anders uitpakken.
Uit al mijn vorige posts hebben jullie al kunnen opmaken waar mijn beslissing op is uitgekomen, maar ik wilde jullie de harde getallen niet onthouden. Dus hieronder volgt een samenvatting van de opties die ik beschouwd heb, de getalletjes die daar bij horen en de beslissing die ik uiteindelijk genomen heb.

Eerst een paar uitgangspunten die voor mij persoonlijk van toepassing zijn, maar die voor jouw situatie natuurlijk heel verschillend kunnen zijn:
Ik woon in Haarlem en breng mijn weekenden meestal op de noordelijke Veluwe (camping nabij Vierhouten) door, dus mijn eerste interesse ging uit naar vliegveld Lelystad. Tweede keus zou Teuge zijn, met als argument dat ik vanaf de camping even ver moet rijden naar Teuge als naar Lelystad, en Teuge heeft ook een verharde baan, maar is waarschijnlijk goedkoper met ook alle uitbreidingsplannen van Lelystad in het achterhoofd. Hilversum heeft alleen grasbanen, maar ligt wel precies in het midden tussen Haarlem en Vierhouten en is daarmee dus niet gelijk afgeschreven.
Mijn thuissituatie is als volgt: getrouwd, geen kinderen, één hond. Mijn vrouw heeft geen bijzondere interesse in luchtvaart. Als we samen vliegend op vakantie zouden gaan, dan moet de hond goed onderdak krijgen want meevliegen lijkt me niet leuk, zonder gehoorbescherming... Dus in de praktijk zal het er waarschijnlijk niet van komen dat we meer dan een weekend samen vliegend weg gaan. Dus ik zal veelal alleen vliegen of een "rondje om de kerk" met vrouw, familie en/of vliegvriendjes. Dan is een tweezitter veelal voldoende. Wil ik toch een keer een vierzitter, dan kan ik wel ergens een check-out regelen en rechtstreeks bij een verhuurbedrijf huren.
Mijn uitgangspunt is dat ik een fiks bedrag éénmalig in mijn opleiding zal steken (daar zijn we het samen over eens geworden dat dat één van onze spaardoelen gaat zijn). Dat bedrag zal in de orde van grootte van €15.000,= gaan uitkomen. Daarna wil ik zo'n €200,= per maand opzij zetten op een aparte rekening waarvan ik mijn vliegavonturen betaal. Dat moet dan dus minimaal genoeg zijn om mijn brevet geldig te houden. Ik wil dan de minimaal vereiste 12 uur niet alleen in het tweede van twee jaar vliegen, maar een redelijk continue spreiding in vlieguren aanhouden. Dus dat betekent dat ik van minimaal 12 uur vliegen per jaar uit wil gaan.

Met die uitgangspunten heb ik een Excel sheet opgezet om gaandeweg dat ik meer en meer informatie verzamelde een nauwkeuriger beeld te krijgen van wat welke optie zou gaan kosten en hoe die kosten dan zijn opgebouwd. Met een dropdownbox kan ik dan kiezen uit de mogelijke opties en alle bijbehorende getalletjes worden dan netjes voor me doorgerekend, zodat ik snel kan vergelijken.
Het Excel bestand is hier te downloaden:
Link naar Participations.xlsx
Bedenk, als je het bestand voor jezelf wilt gebruiken, dat de gegevens over een periode van een jaar zijn verzameld en geldig waren in 2011. Tarieven wijzigen en het zal er in het algemeen niet goedkoper op worden.

Ik heb voor de opleiding een vaste kostenpost opleidingsmaterialen opgenomen (voor iedere keuze gelijk) welke ik ingeschat heb op €2500,= (bedankt, Wouter, voor je opmerkingen). Daarin zitten de kosten voor theorieboeken, examens, headset, kaarten, lineaaltjes, medical, enz. In principe onafhankelijk van de keuze van het toestel of de opleider.
Voor landingsgelden ben ik uitgegaan van een beetje een gemiddelde tussen doordeweekse en weekend landingen en tussen lokale en overland landingen. Ik ga er vanuit dat ik in principe één keer in de week wil lessen, en wel voornamelijk in het weekend. Ik werk 5 dagen in de week, dus voor een doordeweekse vliegdag moet ik vrij nemen (uitzondering kan hoog zomer zijn). Met 50 lesuren benodigd, denk ik dan ongeveer twee jaar bezig te zijn, rekening houdend met andere afspraken, niet beschikbaar zijn van het vliegtuig of instructeur, en het typisch "Hollandsche zoomerweer" ;). Dat betekent uiteraard ook dat ik bij de opleidingsprijs twee maal de jaarlijkse bijdrage voor een participatie heb beschouwd, om maar een voorbeeld te noemen.

Mijn conclusie was al snel dat het loont om in een participatieconstructie te stappen, omdat die zich goeddeels of zelfs geheel terugverdient gedurende de opleidingsperiode. Daarmee reduceerde het aantal opties op Lelystad ineens tot 4, waarbij voor een participatie PA-28 geldt dat die alleen voor gebrevetteerden toegankelijk is. Die is om die reden afgevallen, wat er nog drie over liet: een participatie AT-3, DA-20, of A210.
De AT-3 participatie bij Zelf Vliegen kost éénmalig €7500,=, jaarlijks €600,= en dan is de uurprijs €38,= ex. BTW (=€45,22 incl. BTW). Echter, nadat er een half jaar verstreken was en Zelf Vliegen een nieuwe website had gekregen, was daarop niets meer te vinden over een participatie. Op mijn vraag hoe dat nou zat heb ik geen antwoord gekregen, dus daarmee is voor mij het vertrouwen verloren om een dergelijk bedrag over te maken.
De DA-20 participatie kost eenmalig €3850,=, €453,= per jaar, en levert dan een uurprijs op van €60,=. Stichting Diamond Flyers bestaat al zo’n 10 jaar en hebben een goede naam gevestigd. Dit is de meest gunstige optie qua uurprijs. En die vormt de grootste kostenpost van de opleiding en ook van het aantal uur per jaar dat ik na het behalen van mijn bevoegdheid kan gaan vliegen.
De A210 participatie bij KLM Aeroclub kost éénmalig €3200,= (kan, afhankelijk van het uiteindelijke aantal participanten en de tijd waarin die gevonden worden nog oplopen tot max. €4150) en kent an sich geen jaarlijkse component. De jaarlijkse contributie die je moet betalen als vliegend lid van KLM Aeroclub (€265,= voor niet- KLM personeel) verdien je als participant terug, doordat er een deel afschrijving in de uurprijs verrekend zit die overeenkomt met 1/10 deel van de aanschafprijs minus de restwaarde (dus een lineaire afschrijving over 10 jaar). Bovendien kan het vliegtuig ook door niet participerende clubleden gevlogen worden, tegen een hoger tarief, waarvan het verschil ten gunste komt van de participanten (evenredig verdeeld over het aantal participaties). De uurprijs van €105,= klinkt in eerste instantie hoog, maar het betreft zuivere vliegtijd. Voor een uur bloktijd, komt dat neer op ongeveer €95,=.

Voor mij kwam dus de keuze neer op een keuze tussen de DA-20 participatie en de A210 participatie. Puur op basis van de cijfers had ik voor de DA-20 participatie moeten kiezen, maar toch heb ik voor de A210 participatie gekozen.
Het break-even point tussen de twee ligt rond de 10 uur per jaar vliegen (op basis van €105,=/h voor de A210; 13 uur uitgaande van €95,=/u), vanwege het ontbreken van een jaarlijkse bijdrage voor de A210 participatie. Voor €200,= per maand vlieg je 19 uur DA-20, of 16 uur A210. Uitgaande van 50 lesuren, kost de totale PPL opleiding me zo’n €15.600,= voor de DA-20 (incl. participatie) en €17.000 voor de A210. Ja, dat is een berg geld, maar als ik dan toch zoveel geld uitgeef, dan geef ik liever net iets meer uit voor, in dit geval, meer vliegtuig. De A210 is een gloednieuwe kist, met 120 KIAS cruise snelheid (t.o.v. 100 KIAS voor de DA-20). Ook komt er een glass cockpit (Garmin G500) in, wat mij wel aanspreekt. Ook de club zelf heb ik de drie keer dat ik tot nu toe langs geweest ben als plezierig ervaren, wat natuurlijk ook belangrijk is.

Al met al misschien een beetje een saai stukje tekst geworden, maar het is de essentie van waarom ik dit blog gestart ben: informatievoorziening voor anderen die voor een vergelijkbare keuze staan. Ik zeg niet dat mijn keuze de enig zaligmakende is en de omstandigheden en uitgangspunten zullen voor iedereen anders zijn. Ik hoop hiermee wel een beetje inzicht te hebben gegeven in mijn gedachtegang. Ook hoop ik dat de getalletjes voor iemand van nut blijken te zijn, of het rekensheet. Doe er je voordeel mee! Verbouw het naar eigen inzicht en toepassing.

Nu het moment daar is en de keuze gemaakt is, is het een kwestie van tijd en geld. Ik verwacht nog zeker een jaar sparen nodig te hebben voordat ik daadwerkelijk met de opleiding kan beginnen, maar in de tussentijd hoop ik nog een paar avonturen te beleven met mijn vliegvriendjes. Daar zal ik dan ook zeker van berichten, hier.

Tot dan!