zaterdag 4 juni 2011

AT-3 participatie

Afgelopen weekend heb ik een bezoek gebracht aan "Zelf Vliegen", om wat meer duidelijkheid te krijgen over de structuur achter de AT-3 participatie. Het blijkt dat er wel degelijk een stichting achter het initiatief zit en dat de stichting een huurkoop overeenkomst heeft met het bedrijf "Zelf Vliegen". Het initiële bedrag van €7500,= wordt door de stichting gebruikt om een aandeel eigendom te verwerven. Datgebeurt tot een maximum van 20 participanten, waarna een extra toestel aangeschaft wordt. De vaste kosten bedragen op het ogenblik zo'n €600,= per jaar, wat naar beneden zal gaan zodra er nieuwe participanten bij komen, tot een minimum van ongeveer €200,= bij 20 particpanten. Het uurtarief komt met de huidige brandstofprijzen op ongeveer €50,= per uur en wordt per kwartaal aangepast aan de dan geldende marktsituatie. Dat bedrag is inclusief een reservering voor motoronderhoud en propellor vervanging.

Daarmee komt deze participatie op een gelijk niveau met de DA-20 participatie. Die heeft een lagere initiële inleg (€4000,=), een iets lager jaarbedrag (€500), maar een €10,= hoger uurtarief.

Kijkende naar de toekomst nà mijn PPL maakt dat financieel niet veel uit als ik tussen de 12 en 30 uur vlieg in een jaar. Dat is zo ongeveer wat ik verwacht te gaan doen, want 12 uur is het minimum vereiste voor de SEP rating in het laatste van de twee jaar van zijn geldigheid, en 30 uur is wel ongeveer het maximum wat ik mezelf inschat te doen.
Dus tellen bij de keuze tussen deze twee alleen het initiële bedrag, het vliegtuig zelf en het gevoel bij het bedrijf, danwel de instucteur mee voor de beslissing...

Vlogende puntjes op mij ToDo lijsT: Vliegtuigen vergelijken en contact opnemen met de Stichting Diamond Flyers.